Tjenester

Langsether Regnskap tilbyr et bredt spekter av tjenester:

  • Regnskapsførsel og daglig bokføring/bilagsregisterering
  • Rapportering av merverdiavgift
  • Rapportering av lønn, herunder a-melding
  • Utarbeidelse og innlevering av aksjonærregisteroppgave
  • Utarbeidelse og innlevering av selvangivelse
  • Utarbeidelse og innlevering av årsregnskap og årsberetning
  • Bistand til utarbeidelse av styreprotokoll og generalforsamlingsprotokoll