Personvernerklæring

Retningslinjer for personvern

Vi har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet. For å kunne tilpasse informasjon og oppfølging individuelt, ber vi om firmanavn og/eller annen kontaktinformasjon ved forespørsler via dette nettstedet. Personlig informasjon kan brukes for tilpasning av annonser der samtykke har blitt gitt. Cookies kan brukes for markedsføring, enten med eller uten personlig tilpasning. Vi utleverer ikke denne informasjonen til andre, og du kan til enhver tid be om innsyn i hvilken informasjon som er lagret på ditt firma, samt at informasjon om deg og ditt firma blir slettet

Vi tar i bruk tredjepartsinformasjonskapsler fra andre firma. Dette gjør vi for å analysere statistikken og gjøre nettsidene mer brukervennlige.

Live-chat og e-post innsending.

All bruk av chat-funksjoner og e-post innsendinger vil bli registrert og behandlet for å kunne svare på din henvendelse. Meldingene og informasjon som blir innsendt kan lagres over lengre tid om nødvendig. Rettslig grunnlag for behandling av din personlige informasjon igjennom chat-funksjoner og e-post innsendinger er kun for vår interesse i å besvare meldinger og å dokumentere samtalen.

Markedsføring og nyhetsbrev.

Hvis du kontakter oss via kontaktskjema eller bruker andre metoder hvor vi innhenter opplysninger som e-post adresser og lignende, kan vi bruke den innsamlede informasjonen for å sende nyhetsbrev eller drive markedsføring. Alle utfylte deler av kontaktskjema vil kunne lagres og bli behandlet som personopplysning.

Cookies og personlige opplysninger kan også brukes for personlig tilpasning av annonser.

Nyhetsbrev- og markedsføringsgrunnlaget er et eksisterende kundeforhold eller innsending av personopplysninger, og at man ikke har reservert seg mot å motta disse henvendelsene.

Informasjonshåndtering

Medialink Frank Sigurdsøn bruker tredjepartsaktører for samling, oppbevaring og håndtering av informasjon. Disse aktørene behandler data på vår vegne i samsvar med deres egne metoder og våre instruksjoner, og i samsvar med deres personvernlovgivning.

Noen av våre vanligste samarbeidspartnere og underleverandører:

Google Inc.